S.U. Suzuki Phuket มอบรถโพถ้องให้เทศบาลนครภูเก็ต

S.U. Suzuki Phuket มอบรถโพถ้องให้เทศบาลนครภูเก็ต

S.U. Suzuki Phuket มอบรถโพถ้องให้เทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 ต.ค. 56 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการสนทนสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นางพรรณทิพา อุปัติศฤงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท S.U. Suzuki Phuketและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางสาวสมใจ กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตดูแลผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจัดโครงการ “ใจถึงใจห่วงใยผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุให้ครบวงจร บริษัท S.U. Suzuki Phuket ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้มอบรถกระบะสองแถวโพถ้อง จำนวน 1 คัน เพื่อให้เทศบาลนครภูเก็ต นำไปใช้ในการรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ เพื่อไปตรวจสุขภาพหรือปรึกษาตามที่แพทย์นัดและใช้ในกิจกรรมนันทนาการต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ผู้สูงอายุได้รับความภาคภูมิใจ ความสุขใจ รู้สึกมีคุณค่า มีกำลังใจที่จะทำงานช่วยเหลือสังคมต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.