บ้านมิตรไมตรีภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

บ้านมิตรไมตรีภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

บ้านมิตรไมตรีภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ (28 ต.ค. 57) ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 40 จ.ภูเก็ตได้มีการจัดโครงการมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง โดยบ้านมิตรไมตรีภูเก็ต สำนักบริการสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 62 ราย รายละ 2,000 บาท โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานมอบ ซึ่งนางเนาว์นิตย์ อินทรสกุล หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีภูเก็ต นายพิชัย เทพี ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 40 จ ภูเก็ต นางวารุณี ธารารัตนากุล ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยประชาชนที่เข้ารับทุน เข้าร่วม

นางเนาว์นิตย์ กล่าวว่า ทางบ้านมิตรไมตรีภูเก็ตได้จัดโครงการมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง โดยแบ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 18 ราย ตำบลไม้ขาว 5 ราย ตำบลเกาะแก้ว 5 ราย ตำบล ฉลอง 4 ราย ตำบล ศรีสุนทร 4 ราย ตำบลเชิงทะเล 5 ราย ตำบลเทพกระษัตรี 10 ราย ตำบลกมลา 10 ราย รวมเป็น 62 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,000 บาท

ด้าน นายสมเกียรติ กล่าวถึงการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งรวมถึงผู้พิการ ว่า การมอบเงินในครั้งนี้จะเป็นการช่วยพัฒนา เสริมพลังและเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินสามารถนำเงินดังกล่าวไปดำรงชีวิต และเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.