สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 (บขส2)

ตอนนี้ใครที่โดยสารผ่านถนนสายเทพกระษัตรี ต้องสังเกตเห็น สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 หรือ บขส2 กันแล้ว และคงมีข้อสงสัยมากมายว่า จะเปิดตอนไหน เหตุใดจึงตั้งตรงจุดนั้น และจะย้ายมาที่นี่หมดเลยหรือไม่ แล้ว บขส1 จะนำไปใช้ประโยชน์อะไร Phuketindex.com จึงขอคลายความสงสัยของทุกท่านกับสกู๊ปนี้ครับ


สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2514 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ มีช่องจอดรถโดยสารประจำทางจำนวน 14 ช่อง ในขณะที่มีรถโดยสารประจำทางเข้ามาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 33 เส้นทาง ทั้งรถหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ทำให้สถานีขนส่งไม่สามารถรองรับจำนวนรถ และจำนวนผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ

จากปัญหาดังกล่าว ทางกรมการขนส่งทางบกได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 จำนวน 80 ล้านบาท โดยได้จัดซื้อที่ดินจากนายสิน วงศ์เจริญจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 57.7 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 86573 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 79,154,000 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยกรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2551 – 2553 ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 จำนวน 48 ล้านบาท และได้ลงนามในในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่ง ที่ 2 กับบริษัท อันดา ภูเก็ตคอนสตรั๊คชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 และส่งมอบพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2551

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้วางแผนการดำเนินการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 โดยย้ายรถหมวด 2 และรถหมวด 3 จำนวน 20 เส้นทาง เพื่อให้เข้าใช้สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 อีกทั้งรถหมวด 4 ให้ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 เช่นเดิม นอกจากนี้ได้มีการกำหนดเส้นทางเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัด ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยว

อีกทั้งได้ทำการพัฒนาพื้นที่บริการภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เช่นติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณชานชาลาผู้โดยสาร จัดทำภูมิทัศน์ธรรมชาติให้สวยงาม ปรับปรุง (ตัด) เกาะกลางถนน ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนเทพกษัตรีหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 ทั้งขาเข้า และขาออกจังหวัดภูเก็ต และบริเวณทางออกของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 กำหนดเปิดอย่างเป็นทางการต้นปี พ.ศ. 2553

Share:

Related Post

4 Comments

 • หมวด 1 รถที่วิ่งภายในจังหวัด
  หมวด 2 รถวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด
  หมวด 3 รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดสู่จังหวัด
  หมวด 4 รถวิ่งระหว่างอำเภอ

  Reply
 • สถานีขนส่งที่สองสร้างขึ้นมาเพื่อ ให้รรถแท็กซี่ ป้ายดำ ป้ายขาว และป้ายที่ผิดกฏต่างๆ ได้เข้ามาใช้ เพื่อง่ายต่อการควบคุม และไม่อุจาดแก่ผู้พบเห็น จึงเรียนมาให้ท่านผู้เสียภาษีได้ร้บทราบ

  Reply
 • · Edit

  จะเปิดใช้เมื่อไหร่ครับผมเห็นตัวอาคารเริ่มจะเก่าแล้วหรือว่าต้องรองบประมาณใหม่เพื่อมาซ่อมแซมก่อน

  Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.