ภูเก็ตเดินหน้าจัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ

ํธงฟ้าราคาประหยัด

นางสาวศุภัชชา บุญผลิต การค้าภายในจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึง การจัดงาน มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ว่า ตามที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 โดยได้อนุมัติในหลักการดำเนินโครงการมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับจังหวัดและอำเภอ โดยให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการ

สำหรับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางสำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ที่อำเภอถลาง ในวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างเทสโก้โลตัส และอำเภอเมืองในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2555 ณ เวทีกลางสะพานหิน ในส่วนของอำเภอกะทู้ และในระดับจังหวัด กำลังอยู่ในระหว่างการจัดหาสถานที่ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.