ภูเก็ตเปิดรับบริจาคเลือดส่งช่วยผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

บริจาคเลือด

จังหวัดภูเก็ตเปิดรับบริจาคเลือดด่วนส่งช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยไม่สามารถออกรับบริจาคได้

นางสาวพรทิพย์ รัตจักร รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า จากวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพฯในขณะนี้ส่งผลให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยต้องดรับบริจาคโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่ ทำให้ปริมาณการจัดหาโลหิตบริจาคได้น้อยลง และไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ไม่สามารถออกไปรับบริจาคโลหิตได้ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนโลหิตที่จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ เช่น ผู้ป่วยจากการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือด โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ คลอดบุตรและอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นได้ออกแผนรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้โลหิตเพียงพอต่อความต้องการซึ่งในส่วนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะต้องสำรองโลหิตไว้ใช้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,500 ยูนิต เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งส่งไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมและไม่สามารถรับบริจาคโลหิตได้เอง

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นกำหนดออกรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆ ตลอดทั้งเดือนพ.ย.นี้ เพื่อให้ได้โลหิตเพียงพอต่อความต้องการ หรือบริจาคได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.