ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างพระใหญ่ภูเก็ต

ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างพระใหญ่ภูเก็ต

พระใหญ่ภูเก็ตบ่ายวันนี้ (14 ก.ย. 54) ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจังหวัดภูเก็ต นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการและสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พระใหญ่ประจำเมืองภูเก็ต ซึ่งจัดสร้างโดยมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45

นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการนี้เกิดจากศรัทธาของประชาชนที่ต้องการจรรโลงซึ่งพระศาสนา ด้วยการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดสูง 45 เมตร (ประมาณตึก 15 ชั้น) โดยก่อสร้างด้วยปูนปั้นและคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนสุริยกันต (สุริยะกันตะ) หรือหินหยกขาว ซึ่งในขณะนี้การดำเนินงานจัดสร้างและประดับผิวองค์พระแล้วเสร็จ เหลือเพียงการประดับผิวกลีบบัวและสวนเวียนเทียนเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้ประกอบพิธีสน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา โดยกำหนดจัดพิธีในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กิจกรรมการสร้างพระในพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องดี เป็นแหล่งรวมใจให้คนไทยหันหน้าเข้าหากันโดยมีพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อแช่ม ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ก่อนเดินทางกลับ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.