ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างพระใหญ่ภูเก็ต

ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างพระใหญ่ภูเก็ต

พระใหญ่ภูเก็ตบ่ายวันนี้ (14 ก.ย. 54) ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจังหวัดภูเก็ต นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการและสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พระใหญ่ประจำเมืองภูเก็ต ซึ่งจัดสร้างโดยมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45

นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการนี้เกิดจากศรัทธาของประชาชนที่ต้องการจรรโลงซึ่งพระศาสนา ด้วยการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดสูง 45 เมตร (ประมาณตึก 15 ชั้น) โดยก่อสร้างด้วยปูนปั้นและคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนสุริยกันต (สุริยะกันตะ) หรือหินหยกขาว ซึ่งในขณะนี้การดำเนินงานจัดสร้างและประดับผิวองค์พระแล้วเสร็จ เหลือเพียงการประดับผิวกลีบบัวและสวนเวียนเทียนเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้ประกอบพิธีสน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา โดยกำหนดจัดพิธีในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กิจกรรมการสร้างพระในพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องดี เป็นแหล่งรวมใจให้คนไทยหันหน้าเข้าหากันโดยมีพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อแช่ม ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ก่อนเดินทางกลับ

Related Post

โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่

โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 กลุ่มโรงแรมในเครือ อักษรา คอลเลคชั่น ประกอบด้วยโรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท

Leave a Reply