เทศบาลนครภูเก็ตจัดประกวดถ่ายภาพประเพณีกินผักภูเก็ต ในหัวข้อ ความเชื่อและศรัทธา

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับบริษัทเอปสันประเทศไทยจำกัด บริษัทภูเก็ตอัลฟ่าเอ็นจิเนียริ่งจำกัด อาจารย์สมชาย ยิ้มพัฒน์ และเว็บไซด์ภูเก็ตนีโอโฟโต้ (www.phuketneophoto.com) จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพประเพณีกินผักจังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อ“ความเชื่อและศรัทธา” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

วันที่ 17 ตุลาคม 2552

  • เวลา09.00-12.00น. การเสวนาเรื่อง “ประเพณีการกินผักภูเก็ต” โดยคุณประเสริฐ งานวงศ์พาณิช (กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเทพราศี)
  • เวลา 11.00-12.00 น.การสอนเทคนิคการถ่ายภาพและชี้แจงรายละเอียดของหัวข้อการประกวดภาพถ่าย โดยคุณหนุ่ม Phuketneophoto

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  • เวลา 09.00-12.00 น. การเสวนาเรื่อง Steve’s style workshop เจ้าของภาพถ่าย (Afghan girl) อันโด่งดัง โดยคุณต่อวงศ์ ชวลา ประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  • นำภาพที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลจากการประกวดไปจัดแสดงภาพให้ประชาชน รับชมในงานลอยกระทง ณ เวทีกลางสะพานหิน สนใจติต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-215796,076-24975

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.