ทางการเชื่องานประชุมซอฟแวร์ช่วยกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต

ที่โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยหรือซอฟต์แวร์พาร์ค ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือ SIPA ซอฟต์แวร์พาร์คภูเก็ต สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และ ASOCIO จัดงานดิเอเชีย โอเชียเนีย รีเจียนนอล ซอฟท์แวร์ พาร์ค ฟอรัม 2009  และ ไอที อาคิเทค รีเจียนนอล  คอนเฟอเรนซ์ 2009 (The Asia Oceania Regional Software park Forum 2009 IT Architect Regional Conference 2009) ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพันธมิตรและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือใน ระดับภูมิภาคระหว่างซอฟต์แวร์พาร์คและหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในที่ต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในแต่ละซอฟต์แวร์พาร์ค เสริมสร้างให้หน่วยงานอื่นๆได้สร้างเครือข่ายระหว่างกันในระดับภูมิภาค รวมถึงเพื่อแสดงศักยภาพโครงการภูเก็ต ไอซีที อินโนเวชั่น พาราไดส์( Phuket ICT Innovation Paradise) และ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเองที่มีการสนับสุนนและผลักดันให้พัฒนาเป็นเมืองที่ มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารซอฟต์แวร์ควบคู่ไปกับธุรกิจการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ภายใต้โครงการนี้

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.