จังหวัดภูเก็ตออกประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังภัยธรรมชาติ

นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ได้ลงนามในประกาศแจ้งเตือนถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รวมไปถึงประชาชนในท้องที่จังหวัดภูเก็ตถึงสภาพอากาศในระยะนี้ เนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้ออกประกาศเตือนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านทะเลอันดามัน ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณปลายแหลมญวน ประกอบกับมรสุมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

สำหรับลักษณะเช่นนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนว่าคะนอง เนื่องจากมีลมกระโชกแรงและทะเลมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร  ในการนี้ทางจังหวัดภูเก็ตขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม การช่วยเหลือและบรรเทาภัยความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย และแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือในพื้นที่ให้ทราบด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.