ปักธงหาดไม้ขาว เนรมิตรศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ต

โครงการศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ตล้มลุกคลุกคลานมาแล้วหลายยุคหลายสมัย แต่ตอนนี้ชาวภูเก็ตได้เฮกันแน่นอนเพราะโครงการได้ถูกปัดฝุ่นและกำลังมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยได้งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง 2553 และกำลังจะก่อสร้างในเร็ววันนี้ อีกทั้งตอนนี้ได้เลือกสถานที่สำหรับก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็คือที่ดินบริเวณหาดไม้ขาว

โดยจะมีการใช้พื้นที่ก่อสร้าง 150 ไร่ ณ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 บริเวณหาดไม้ขาว ตำบลบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ตามสภาพภูมิศาสตร์ของที่ดินพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณหัวเกาะติดทะเล การคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำสะดวก ไม่ไกลจากสนามบินภูเก็ต

ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายให้ศูนย์ประชุมดังกล่าวเป็นสถานที่ใช้จัดประชุมระดับนานาชาติ ในภูมิภาคอาเซียน เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร รองรับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1.6  ล้านคนต่อปี โดยจะมีอาคารศูนย์ประชุมมีห้องประชุมขนาดใหญ่จุได้ถึง 4,000  คน ขนาดกลางจุได้  2,500  คน  และห้องประชุมขนาดเล็ก 4 ห้อง ๆ ละ 500 คน  และห้องประชุมขนาดย่อย นอกจากนี้  ยังมีอาคารจัดนิทรรศการ โรงแรมระดับ 4 ดาว  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมประชุม  350 ห้อง และมีพื้นที่จอดรถยนต์และรถบัสได้ถึง 1,000 คัน

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำพื้นที่เปล่าของที่ราชพัสดุมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อส่งเสริมธุรกิจจัดการประชุม การท่องเที่ยว การแสดงนิทรรศการและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น อีกทั้งจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตได้ถึง 2 ล้านคนต่อปี  และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนถึง  20,000  ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี  2553 และเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี  2555 สำหรับมูลค่าโครงการทั้งสิ้น  3,740  ล้านบาท

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.