ภูเก็ตผุดศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยใหม่ หวังฟื้นฟูวิถีชีวิต-ภูมิปัญญา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2552 นายอนุกูล แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมือง จ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องทำงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือเรื่องการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม อูรังลาอูท บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายอนุกูล กล่าวว่า ศูนย์วัฒนธรรมอรังลาลูท เป็นความร่วมมือของจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง เทศบาลตำบลรัษฎา วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างบนเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านสึนามิ บ้านแหลมตุ๊กแก ม.4 ต.รัษฎา โดยรูปแบบอาคารจะออกแบบเป็นลอบดักปลาของชาวเล เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเล

สำหรับตัวอาคารจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ภายในมีนิทรรศการถาวร กิจกรรมสาธิต ห้องสมุด ส่วนที่ 2 เป็นส่วนต้อนรับ ขายของที่ระลึกนักท่องเที่ยว  ส่วนที่ 3 เป็นอาคารกิจกรรมมีลานน้ำพุ เวทีกลางแจ้ง และสวนสาธารณะ โดยงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม 2 ล้านบาทเศษ จากงบประมาณที่ต้องใช้ประมาณ 4 ล้านบาทเศษ

ในขณะที่นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์วัฒนธรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวไทยใหม่ และประวัติความเป็นมาแล้ว ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ที่สำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.