ชาวบ้านวิชิตยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ภูเก็ต ขอใช้พื้นที่คลองมุดง-บ่อแร่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ต.ค. 52 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายมนูญ รักษาความ แกนนำชาวบ้านตำบลวิชิต พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  บุญแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต นำสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอใช้พื้นที่หาดคลองมุดง-บ่อแร่ บ้านบ่อแร่ ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

นายมนูญ  กล่าวว่า ด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการขาดแคลนพื้นที่ ที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการทางน้ำ จัดงานประเพณีในวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล ตลอดจนใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ทั้งจะเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ที่ผ่านมาชุมชนต้องปิดถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ร่วมกันเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายได้ด้วย อย่างน้อยก็สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกครั้ง ประชาชนจึงเห็นว่าน่าจะมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์และจัดกิจกรรมร่วมกันได้ตลอดเวลา โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ประชาชนตำบลวิชิตร่วมกับ สท. สจ. ในพื้นที่ จึงได้ประชุมร่วมกันและมีมติขอใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าหาดมุดง-บ่อแร่ เป็นสถานที่ประชาชนใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวร่วมกันต่อไป

นายวิชัย กล่าวภายหลังการรับหนังสือว่า ทางจังหวัดยินดีดำเนินการ แต่ขอให้ไปประสานกับเทศบาลตำบลวิชิตถึงขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ วิธีดำเนินการให้เป็นระบบแล้วนำเสนอมายังจังหวัดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามกฎหมายและเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.