ภูเก็ตประชุมเตรียมการบรรพชา 5 รั้วร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

(3/3/2010) วันนี้ 3 มีนาคม 2553 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะอำนวยการจัดงาน “บรรพชา 5 รั้วร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ” รองรับปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมการบรรพชากลุ่มเด็กและเยาวชนเป้าหมายทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ที่มีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2553 พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสร้างความยั่งยืนทางความคิดให้กับเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดบรรพชาเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวฯ จำนวนประมาณ 50 คน รวม 2 วัด คือวัดม่าหนิกและวัดเก็ตโฮ่ จังหวัดภูเก็ต ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะส่งบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หรือร่วมบริจาคปัจจัยในการบรรพชารูปละ 3,000 บาท สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-211366 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2553

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.