ภูเก็ตมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

(3/3/2010) วันนี้ 3 มีนาคม 2553 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวพรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นำตัวแทนองค์กรต่างๆ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าน นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบให้กับครอบครัวของ นายเจนณรงค์  ทับเกลี้ยง ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ Stem Cell และนำไปใช้ในการบำบัดรักษาโรคต่อไป

โดยองค์กรที่ได้ร่วมมอบเงินในการรักษาพยาบาลครั้งนี้ประกอบด้วยสโมสร Lions Club Phuket Andaman Sea, สโมสร Lion Club of Phuket Pearl, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต, ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 40 ภูเก็ต และโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตจังหวัดภูเก็ต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท สำหรับผู้ที่ประสงค์จะมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-240414 ในวันและเวลาราชการ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.