เทศบาลเมืองกะทู้เตรียมเชื่อมความสัมพันธ์กับปีนัง

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 5 ต.ค. 52 ที่ศาลเจ้าต่องย่องสู ต. กะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต นายอรรถพงษ์  จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ให้การต้อนรับดาโต๊ะ Seri Stepen Yeap Leong Huat พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเยี่ยมชมศาลเจ้าต่องย่องสู ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวกะทู้มากว่า 100 ปี โดยมี ผศ.ปราณี  สกุลพิพัฒน์ กรรมการสมาคมเพอรานากันภูเก็ต เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

นายอรรถพงษ์  กล่าวว่า ศาลเจ้าต่องย่องสู ของกะทู้ มีความเป็นมาด้านประวัติการสร้างที่มีอายุกว่า 100 ปี ใกล้เคียงกับศาลเจ้าหมิงยิงซู ของปีนัง เป็นสถานที่ที่ใช้พบปะของอั้งยี่สมัยก่อน และยังเป็นสถานที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษชาวจีน ที่สำคัญชาวจีนยังใช้เป็นที่สำหรับแก้บนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย

รองนายกเทศมนตรี กล่าวอีกว่า ในอนาคตข้างหน้าทางเทศบาลจะทำสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และจะนำศาลเจ้าต่องย่องสู กะทู้ เชื่อมสัมพันธ์กับศาลเจ้าหมิงยิงซูของปีนังโดยทางเทศบาลฯ จะนำคณะผู้บริหารเทศบาล ศาลเจ้าไปเยือนเมืองปังด้วย

Related Post

มันดารา สปา ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดเวิร์คช้อปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 6

มันดารา สปา ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดเวิร์คช้อปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 6

ในระหว่างหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี 3 มื้อต่อวัน

Leave a Reply