ภูเก็ตจัดประชุมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน

(22/2/2010) เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2553 พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนาชุมชนผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2552 และมอบบัตรประจำตัวเพื่อแสดงตนของอาสาสมัครในการติดต่อและประสานงาน โดยได้มอบผ่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่งในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุเทพ  วุฒิศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  นายสมศักดิ์ สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร ผู้แทนจาก เทศบาล อบต. 12 แห่งในจังหวัดภูเก็ต อาทิ นายกรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายก อบต.เชิงทะเล นายอำพล โอ่อาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ฯลฯ แขกผู้มีเกียรติ อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ใน 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนที่เป็นอาสาพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อไปพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่น เอื้ออาทรและเสียสละ พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาชุมชนโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประสานความร่วมมือกับชุมชน ตลอดจนพัฒนาชาติโดยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปรองดอง สามัคคี เพื่อความสมานฉันท์ของพี่น้องในชุมชน

การดำเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักที่สรุปจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช.ค กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำหรับรูปแบบการประชุมในวันนี้ภาคเช้าเป็นการประชุมร่วมดำเนินการจัดตั้ง เครือข่ย และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2553 ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะชุมชนซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x