ผู้ตรวจราชการ ก.มหาดไทย เน้นย้ำครอบครัวภูเก็ตแก้ปัญหายาเสพติด

(19/2/2010) วันนี้ (19 ก.พ. 53) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมด้วย นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย เป็นประธานการติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายขจรศักดิ์  ได้กล่าวฝากให้ทุกจังหวัด รายงานผลการใช้เครื่องมือตรวจจับสารเสพติด หรือ อัลฟ่าซิกส์   ให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบ พร้อมทั้งชี้แจงถึงการทำงานของเครื่องดังกล่าวว่า สามารถใช้งานเพื่อตรวจหาสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในจังหวัดภูเก็ตมีเครื่องอัลฟ่าซิกส์  จำนวน 8 ตัว มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยกระจายพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดูเก็ต และชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด โดยใช้ตรวจหายาเสพติดตามจุดตรวจต่างๆ เช่น ด่านตรวจภูเก็ต ประตูหน้าด่านเข้าเมืองภูเก็ตบริเวณท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว  อำเภอถลาง

นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ยังฝากแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  5 รั้วป้องกันยาเสพติด ซึ่งรั้วครอบครัว ถือเป็นรั้วพื้นฐานที่ทำได้ง่าย และสำคัญที่สุด ด้วยการสร้างความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.