เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานตลาดนัดขนมไหว้พระจันทร์และขนมพื้นเมือง

เทศบาลนครภูเก็ตจัดให้มีพิธีไหว้พระจันทร์ และตลาดนัดขนมไหว้พระจันทร์ ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคมนี้ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี พุทธศักราช 2547 ถนนถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานและในปีนี้นอกจากกำหนดจัดให้มีกิจกรรม กินขนม ชมพระจันทร์ และพิธีไหว้พระจันทร์แล้ว เทศบาลนครภูเก็ต ยังจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกหลายกิจกรรมคือ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการภูเก็ต กิจกรรมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์และขนมมงคล รวมถึงขนมพื้นเมืองจากผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

พร้อมกันนี้มีพิธีไหว้พระจันทร์และสวดมนต์จีนหรือซงเก้งและร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ขนมมงคลในวันที่ 3 ตุลาคม การจัดเสวนาประวัติวันไหว้พระจันทร์ โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์ ประธานมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต นายวิสิทธิ์ ใจอาจ นายประเสริฐ  ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต และนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตลอดจนการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีไหว้พระจันทร์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในโอกาสการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ปีนี้ เทศบาลฯขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประกอบพิธี และกิจกรรมต่างๆที่เทศบาลฯได้จัดให้มีขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอัน ดีงามของชุมชนท้องถิ่น และร่วมจับจ่ายซื้อขนมไหว้พระจันทร์และขนมมงคลที่มีการออกร้านภายในงาน ทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตมุ่งหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองอันจะเป็นการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ในประวัติภาษาจีน เรียกวันไหว้พระจันทร์ว่า “จงชิว” หมายถึง เดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติ ที่ตามปกติจะตรงกับวันขึ้น15 เดือน 8 ของจีนแต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษคือเป็นปีที่มีเดือน 8 สองหนทำให้วันไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11และในคืนดังกล่าวพระจันทร์จะสว่างและกลมถือว่าสวยที่สุด ผู้คนถือว่าดวงจันทร์ที่กลมเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความสามัคคี ดังนั้นจึงเรียกเทศกาลนี้ว่า “เทศกาลแห่งความกลมเกลียว”

วันไหว้พระจันทร์ ถือเป็นวันสารท เพราะตรงกับวันกลางเดือน และเป็นประเพณีที่มีความเชื่อเก่าแก่ของชาวจีนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน โดยทำการไหว้เทพเจ้า ด้วยขนมไหว้พระจันทร์หรือทงชิวเปี้ยเพื่อบูชาพระจันทร์ ที่คอยคุ้มครองดูแล และขอโชคลาภจากเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ รวมถึงเพื่อสักการะเทพเจ้า ที่ให้ข้าวให้น้ำ ให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่นับถือ และเป็นการทำบุญถือศีล ในวันที่ประกอบพิธีจะห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามพูดจาไม่สุภาพ ห้ามด่าทอกัน ห้ามขโมย ห้ามผิดลูกเมีย และห้ามดื่มสุรา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.