ภูเก็ตเร่งเจรจาหนี้นอกระบบ หลังพบมีผู้มาลงทะเบียนกว่า 4,000 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 53 ที่ห้องประชุมฝ่ายความมั่นคง นายไชยวัฒน์  เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีส่วนราชการจากฝ่ายปกครอง คลังจังหวัด ตำรวจ และจากธนาคารต่างๆ เข้าร่วมประชุม

นายไชยวัฒน์  กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจทั้งในส่วนกลาง ส่วนจังหวัดและอำเภอ ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมคณะทำงานเจรจาหนี้ระดับจังหวัดขึ้น พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลผู้มาลงทุเบียนหนี้นอกระบบ โดยจากการรายงานของคลังจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตมีลูกหนี้ และวงเงินมูลหนี้มาลงทะเบียนจำนวน 4,120 ราย มูลหนี้รวมจำนวน 432 ล้านบาทเศษ ส่วนลูกหนี้มีมูลหนี้เกิน 50,000 บาท จำนวน 2,545 ราย มูลหนี้ 318 ล้านบาทเศษ แยกเป็นอำเภอเมือง 2,435 ราย มูลหนี้ 304 ล้านบาทเศษ อำเภอกะทู้ 12 ราย มูลหนี้ 1.4 ล้านบาทเศษ อำเภอถลาง 98 มูลหนี้ 12 ล้านบาทเศษ

ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะเชิญธนาคารมาหารือร่วมกับอำเภอ เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน ต่อจากนั้นจะเชิญลูกหนี้มาปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักการเพื่อทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบต่างๆ และจะเชิญเจ้าหนี้มาเจรจาหนี้โดยแยกเป็น 3 อำเภอ แต่ละอำเภอจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปกำกับดูแลซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2553 เป้าหมายการเจรจาต้องได้ 25% ของหนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากการดูผู้มาลงทะเบียนอำเภอเมืองมีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุด

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

One Comment

  • · Edit

    แล้วจะเอาหลักฐานอะไรมาใช้กันนะว่าเป็นหนี้นอกระบบอยู่เท่าไหร่ ใบเสร็จก็ไม่มี ??

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.