ภูเก็ตบูรณาการโครงการ Clean & Seal แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

(16/2/2010) เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ก.พ. 53 ที่ห้องประชุมกลุ่มงานความมั่นคงป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์  เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการพิจารณาผลการดำเนินการคณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคม และผลการดำเนินการคณะอนุกรรมการด้านเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคม หมู่บ้าน ชุมชน ปรากฏข่าวสารยาเสพติด ตามปฏิบัติการมหาดไทย Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด รวมถึงผลการดำเนินการของอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์

นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2553 กำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน โดย ศตส.จ.ภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ประชุมติดตามความคืบหน้ากิจกรรมด้านต่างๆ ซึ่งจากผลการประชุมแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการคืบหน้าไปมาก เหลือเพียงบางโครงการที่ต้องรองบประมาณในการดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการมหาดไทย Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดินได้มีการเร่งจัดให้แต่ละอำเภอ เร่งดำเนินการโดยบูรณาการพร้อมๆ กันหลายหน่วยงานทั้งเรื่องแผนชุมชน  แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ  ชุมชนพอเพียง  การนำกล่องรับบัตรร้องเรียนเบาะแสยาเสพติด ที่สำคัญให้มีการดูข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อเข้าไปสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.