ภูเก็ตเข้มแผนปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า

(16/2/2010) เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลกาลางจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553 โดยมี นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญมีการรายงายสถิติคดีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2550 มีการดำเนินการจับกุม 26 คดี ผู้ต้องหา 14 คน พื้นที่ป่าบกถูกบุกรุก 174-2-97 ไร่ พื้นที่ปาชายเลนถูกบุกรุก 4-1-00 ไร่ ส่วนในปี 2551 มีการดำเนินการจับกุม 44 คดี ผู้ต้องหา 32 คน พื้นที่ป่าบกถูกบุกรุก 144-3-47 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก 80-1-59 ไร่ ของกลางที่ตรวจยึดได้มีไม้แปรรูปหวงห้าม 317 แผ่น นอกจากนั้นเป็นของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ ที่ใช้ในการก่อคดี อาทิ เลื่อย พร้า เสียม จอบ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบดถนน ฯลฯ

ขณะที่ในปี 2552 ดำเนินการจับกุม 62 คดี ผู้ต้องหา 68 คน มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก 213-2-52 ไร่ พื้นที่ชายเลนถูกบุกรุก 25-61 ไร่ และในส่วนของการดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในรอบ 4 เดือน ของปี 2553 คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 2553 ดำเนินการจับกุม 22 คดี ผู้ต้องหา 38 คน พื้นที่ป่าบกถูกบุกรุก 130-15-326.5 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก 2-3-81.5 ไร่ และมีการตรวจยึดของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ

อย่างไรก็ตามจากสถิติคดีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันนั้นพบว่ามีจำนวนคดีการกระทำผิดเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น และผู้ต้องหาที่จับกุมได้ก็มีเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในส่วนนี้ ประธานที่ประชุมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปว่าอย่าคิดแต่ดำเนินการจับกุมเพียงอย่างเดียว ให้มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ด้วย นอกจากนี้การรายงานสถิติการจับกุมแต่ละครั้งที่ไม่เคยพบผู้กระทำผิดนั้น อยากให้มีการรายงานว่าพบผู้กระทำผิดบ้างเพื่อก่อให้เกิดผลคดีที่มีความก้าวหน้าขึ้น

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.