ภูเก็ตสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มแก้ปัญหาไฟตก-ไฟดับ

นายเสมา โสภณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง-ขยายระบบขนส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 ในเขตพื้นที่หมู่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต และสถานีไฟฟ้าพังงา 2 ว่า เป็นแผนงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นใน จ.ภูเก็ต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ การท่องเที่ยว และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป เนื่องจากปัจจุบัน จ.ภูเก็ต มีเพียงสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1 และภูเก็ต 2 ซึ่งรับไฟจากสถานีไฟฟ้าพังงาแห่งเดียว และจ่ายไฟด้วยระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์

ซึ่งไม่สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้กฟผ.จึงจัดทำแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพังงา 2 และสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 ขึ้นใหม่ ให้เป็นระบบแรงดัน 230 และ 115 กิโล โวลต์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น รวมทั้งรักษาระดับความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ รวมทั้งลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.