รัฐอนุมัติงบตั้งศูนย์กู้ภัยทางทะเลอันดามัน

ภาพเรือกู้ภัยทางทะเลในต่างประเทศ
ภาพเรือกู้ภัยทางทะเลในต่างประเทศ

นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดอันดามันประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแล้วกว่า 18 ล้านบาท หลังจากเสนอขอจัดตั้งศูนย์กู้ภัยทางทะเลกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยจะดำเนินการนำร่องใน 3 จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ซึ่งจะนำงบประมาณมาจัดซื้ออุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลชายฝั่งใน ระยะประมาณ 4-5 กิโลเมตร จัดซื้อเรือเร็ว 3 ลำ ประจำการที่ภูเก็ต 1 ลำ กระบี่ 1 ลำ และที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีก 1 ลำ นอกจากนี้

ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้จัดอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าไปช่วย เหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยเฉพาะลูกเรือประมงนั้นจะเห็นว่าในการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยทางทะเล กลุ่มที่เข้าถึงผู้ประสบภัยเป็นกลุ่มแรกจะเป็นเรือประมงที่ทำประมงอยู่ใน บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ ดังนั้น จะดึงลูกเรือประมงมาอบรมสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ ซึ่งการตั้ง “ศูนย์กู้ภัยทางทะเลกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน” จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน

Related Post

Phuket Roadshow to Vietnam 2024

Phuket Roadshow to Vietnam 2024

Phuket Roadshow to Vietnam 2024 " ที่ 2 เมืองใหญ่ ของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย นครโฮจิมินห์ และ กรุงฮานอย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.