คลังของบ 3.7 พันล้านบาท สร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ต

แบบแปลนศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ตเดิม ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2549
แบบแปลนศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ตเดิม ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2549

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้มีการของบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวงเงิน 3,740 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมดังกล่าวโดยทางกรมธนารักษ์ ได้ยืนยันว่าโครงการนี้น่าจะเริ่มจัดซื้อจัดจ้างได้ในราวเดือนธันวาคมนี้ ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างและจะดำเนินการก่อสร้างในระยะเวลา 3 ปี หรือน่าจะแล้วเสร็จได้ภายในปี 2555 โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 150 ไร่ บริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและ จ.ภูเก็ต รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงได้มากขึ้น

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.