ขนส่งภูเก็ตแก้ปัญหารถโดยสารสาธารณะ หวังสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ก.ย. 52 นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสิทธิภาพด้านการบริการรถสาธารณะกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยมีนายกนก  ศิริพานิชกร ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนและผู้ประกอบการเข้าร่วม

นายกนก  กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องการจดทะเบียนรถยนต์ สาธารณะและรถยนต์บริการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 มติที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ประชุมผู้ประกอบการตัวแทนรถโดยสารสาธารณะและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถยนต์สี่ล้อเล็กและรถบริการธุรกิจ (ป้ายเขียว) เพื่อรับระดมความคิดเห็น แนวทาง ในการแก้ปัญหารถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต อาทิ มาตรฐานการให้บริการอัตราค่าโดยสารและด้านความปลอดภัย

อีกทั้งใกล้จะถึงฤดูการท่องเที่ยว ดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจภูธรที่รับผิดชอบในพื้นที่เมือง ป่าตอง กมลา หาดสุรินทร์ กะตะและกะรน ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง ป่าตอง กมลา หาดสุรินทร์ กะตะและกะรน ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการ ททท. ภาคใต้เขต 4 ภูเก็ต  ผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์สี่ล้อเล็กและรถยนต์บริการ และพนักงานขับรถยนต์สี่ล้อเล็กและรถยนต์บริการในพื้นที่อำเภอเมือง ป่าตอง กมลา หาดสุรินทร์ กะตะและกะรน ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.