ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 พอใจผลงานการปฏิบัติงานหน่วยงานราชการภูเก็ต

เมื่อเช้าวันที่ 4 กันยายนนี้ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนางรังสี พันธุมจินดา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 พร้อมด้วยคณะร่วมประชุมกับ นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่มาตรวจราชการตามแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2552 รอบที่ 3 โดยการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และเรื่องอื่นๆรวม 3 แผนงานหรือโครงการ ตามแผนงานการตรวจราชการบูรณาการตามนโยบายของเศรษฐกิจ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทินกร ณัฐวุฒิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้เสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ปี 2552 ที่ดำเนินการใน 127 หมู่บ้าน อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองภูเก็ต ถลางและอำเภอกะทู้ จำนวน 111 โครงการ งบประมาณรวม 32,450,000บาท และล่าสุดได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 81 โครงการ งบประมาณ 9,100,000 บาท

นาง รังสี พันธุมจินดา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7กล่าวว่าการตรวจติดตามในครั้งนี้ ต่อเนื่องมาจากวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน นักเรียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเท่าที่พิจารณาในแผนงานโครงการต่างๆ พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับแนวนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะเน้นให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและหน่วยงานต่างๆ ต้องบูรณาการ การทำงานเรื่องนี้อย่างชัดเจนด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.