ภูเก็ตเร่งจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ โดยมีนายสมศักดิ์  สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายจรูญ  คำวิเศษณ์ ประธานกองทุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญมีการพิจารณา การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต การยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต

นายสมศักดิ์  กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 115 กองทุน แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 103 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 12 กองทุน แยกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง จำนวน 50 กองทุน อำเภอถลาง 46 กองทุน และอำเภอกะทู้  19 กองทุน มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านแล้วจำนวน 30 กองทุน อย่างไรก็ตามยังมีกองทุนได้มาจดทะเบียนเพิ่มอีก 2 กองทุนคือ กองทุนหมู่บ้านบางคณฑี หมู่ 4 ต. ราไวย์ อ. เมือง กองทุนหมู่บ้านบางม่าเหลา หมู่ที่ 5 ต. สาคู อ. ถลาง ทำให้ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนแล้ว 32 กองทุนและเหลือที่ยังไม่จดทะเบียนอีก 83 กองทุน แยกเป็นอำเภอเมือง 33 กองทุน อำเภอถลาง  33 กองทุน และอำเภอกะทู้ 17 กองทุน

แต่อย่างไรก็ดีการขับเคลื่อนการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็น นิติบุคคลจังหวัดภูเก็ต การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ สทบ.กำหนด เนื่องจากมีกองทุนยื่นขอจดทะเบียนน้อยไม่ถึงร้อยละ 50 ในภาพรวมของจังหวัดเพื่อให้กองทุนที่ยังคงเหลือดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลครบทุกกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สทบ.ทั้งนี้ด้วยระยะเวลาเหลืออีก 48 วัน จะครบระยะเวลาที่กำหนดการจดทะเบียน ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ตั้งเป้าผู้จดทะเบียนไว้ร้อยละ 50 คือต้องมีกองทุนจดเพิ่มอีก 23 กองทุน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.