ภูเก็ต กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหายาเสพติด

นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีปฏิบัติการ “มหาดไทย Clean & Seal  ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” เพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วยการดำเนินการในเชิงรุก มีเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อเดือนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 – กันยายน 2553 โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เร่งรัดแก้ไข โดยใช้มาตรการต่างๆ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ การตรวจค้นจับกุมและการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่

สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่ปรากฏยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตในปีงบประมาณ 2553 ที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ มีจำนวน 78 หมู่บ้าน 33 ชุมชน ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการฯ ต้องลดให้ได้ตามเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ให้ได้ร้อยละ 10 ต่อเดือน ในส่วนของประชาชนที่มีข้อมูล/ เบาะแสเรื่องยาเสพติดแจ้งข้อมูลได้ที่ ศตส.จังหวัด  ศตส.อำเภอ หรือทางเว็บไซต์จังหวัด ทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาดำเนินการต่อไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x