จ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่โรงงานสีขาว 30 แห่ง

นายอนุชน  วรินทร์เสถียร  สวัสดิการและคุ้มครองแรรงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต  ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  ตามโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับปีงบประมาณ 2552 มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  32  แห่ง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนั้น จ.ภูเก็ต  จึงได้มอบเกียรติบัตร และป้ายประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้ง 32  แห่ง ในวันนี้( 29 ก.ย. 52) อาทิ บริษัท  กะตะ บ้านนา จำกัด (โรงแรมทรอปิคอล รีสอร์ท) บริษัท กะรนเอนเจล จำกัด (โรงแรมภูรินท์ รีสอร์ท)    บริษัท เก็บทรัพย์ เอ็น เอส เทรดดิ้ง จำกัด (โรงแรม เดอะ รอยัล ปาล์ม บีช ฟร้อน) บริษัท จันทร์ดารา จำกัด (โรงแรมแอ็บโซลูท จันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์สปา) บริษัท เจ เอช ซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงแรมภูเก็ตพาเลซ  รีสอร์ท) บริษัท ดวงจิตต์ จำกัด (โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท) บริษัท  ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์สปา จำกัด  (โรงแรมดีวาน่าป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา)  บริษัท  ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์สปา จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียวป่าตองภูเก็ต) โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  บริษัท นาว แอนด์ เซน กรุ๊ป จำกัด (โรงแรมศาลาไทย รีสอร์ท) บริษัท พานาลี จำกัด (โรงแรมบุราส่าหรี รีสอร์ท) ฯลฯ โดยนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการมอบ

ทั้งนี้โครงการโรงงานสีขาว จัดทำขึ้นโดย กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปมีเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีมาตรการป้องกัน ควบคุม สอดส่อง ดูแลไม่ให้พนักงานยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครอบคลุมใน 8 ข้อ คือ มีนโยบาย มีป้ายประกาศ มีคณะทำงานรับผิดชอบ มีการให้ความรู้พนักงาน มีกิจกรรมรณรงค์ มีการตรวจสุขภาพ ไม่พบกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด และมีกระบวนการตรวจสอบ โดยมีการบันทึกและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้คณะทำงานโรงงานสีขาวสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.