สำนักงานหนังสือเดินทาง จ.ภูเก็ต พร้อมเปิดบริการวันที่ 1 ตุลาคมนี้

นายจักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์  ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีแนวคิดให้จัดตั้งสำนักงานนี้ในจังหวัด ภูเก็ตและทางจังหวัดได้สนับสนุนให้ใช้อาคารสถานที่ในศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ และถือว่าเป็นการจัดตั้งสำนักงานขึ้นในพื้นที่ เป็นแห่งที่ 10 ในส่วนภูมิภาค และในช่วงที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น รวมทั้งรับสมัครบุคลากรประจำการ 20 กว่าคน เพื่อให้รองรับการบริการอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วกำหนดเปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ และนายบงกช ศรีนาค จะมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการฯ ต่อไป

ทั้งนี้สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดตามประเพณี หรือบริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. โดยให้บริการทำหนังสือเดินทางทั้งสำหรับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนผู้ที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  และเป็นการบริการในลักษณะเดียวกันกับสำนักงานในกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก  อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น  สุราษฎร์ธานี  สงขลา ยะลา ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะเปิดเป็นสำนักงานแห่งที่ 11 เร็วๆนี้

ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ปัจจุบันข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือประชาชนคนไทยทั่วไปสามารถจัดทำหนังสือเดินทางได้สะดวกรวด เร็วยิ่งขึ้น โดยจัดเตรียมเพียง บัตรประจำตัว  สำเนาทะเบียนบ้าน ไปพบเจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ที่มีไว้บริการ10 แห่ง  และผู้ที่ทำหนังสือเดินทางใช้เวลาในการดำเนินการเพียง 15 นาทีเท่านั้น และเสียค่าใช้จ่ายเพียง 1,035บาท และเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์ ให้ได้ภายใน 1 สัปดาห์ สำหรับในช่วงแรกของการให้บริการ สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ต สามารถให้บริการได้ 100 คน ต่อวันและมีศักยภาพให้บริการประชาชน ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง200คนต่อวันและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด สามารถมาติดต่อสอบถามและใช้บริการได้

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.