คกก.พิจารณาคัดเลือกแบบอนุสรณ์สถานถลางชนะศึกเบื้องต้น 5 แบบ

นางสาวอัจจิมา หนูคง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานถลาง จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดม่วงโกมารภัจจ์ บ้านเหรียง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง และได้รับจตุปัจจัยจากการทำบุญในครั้งนี้จำนวนหนึ่ง และในนามภาคประชาชน มีแนวคิดในการผลักดันโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองถลาง บริเวณโคกชนะพม่า บ้านดอน ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 96 ไร่และล่าสุด นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่า จังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดในปี 2554 เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท

นอกจากนี้หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานถลาง จังหวัดภูเก็ตกล่าวด้วยว่า หลังจากที่คณะกรรมการประกาศประกวดราคา เพื่อให้ผู้สนใจเสนอแบบอนุสรณ์สถานถลางชนะศึกมาให้พิจารณาปรากฏว่ามีนักออกแบบหรือสถาปนิกจากทั่วประเทศมากถึง 40 คนสนใจเสนอแบบมาให้พิจารณา17 คนอย่างไร ก็ดีมีการมาพบคณะกรรม การและอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเพียง 13 คนเท่านั้นและทางหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หัวหน้าคณะทำงานคัดเลือกแบบร่วมกับคณะกรรมการรายอื่นๆ ประกอบไปด้วยนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้แทนจากสถาปนิกสยาม  สถาปนิกแห่งประเทศไทย สถาปนิกชุมชนเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งตัวแทนกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเลือกไว้จำนวน 5 แบบ และหลังจากนี้ ทางผู้ออกแบบหรือสถาปนิกจะต้องจัดสร้างโมเดลและนำส่งคณะกรรมการพิจารณาในระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ นี้และคณะกรรมการจัดตัดสินใจคัดเลือกแบบอนุสรณ์สถานถลางชนะศึกเพียง 1 แบบเท่านั้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.