เทศบาลต.ราไวย์ เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและทะเลไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นายเสทือน  มุขดี ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัยสมัยที่ 3 โดยมีนายอรุณ  โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการพิจารณางบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 การพิจารณาขอความเห็นชอบสภาในการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ตและญัตติการพิจารณากันเงินกรณีหนี้ไม่ผูกพันรวมทั้งการพิจารณา ขอความเห็นชอบถอนสภาพหนี้ไม่ผูกพันรวมทั้งการพิจารณาขอความเห็นขอยถอนสภาพ ที่ดินและการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555

นายอรุณ  กล่าวถึงการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่สาธารณะที่เลี้ยงสัตว์เขาแดง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมพรหมเทพ เนื้อที่ 271 ไร่ เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะทะเลไทย จ. ภูเก็ต ถวายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวาระเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในปี 2548 ในฐานะที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย ที่ทรงดำเนินงานอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และทรัพยากรชีวภาพ กายภาพและทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติเป็นเวลาเนิ่นนาน รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความผูกพัน ความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระราชวงศ์ และเพื่อให้เกิดมีแหล่งท่องเที่ยวที่อำนวยประโยชน์ในการเรียนรู้ ทรัพยากรเกาะและทะเลไทยแก่คนในชาติและแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.