ภูเก็ตจัดมหกรรมธงฟ้าฯ กระตุ้นเศรษฐกิจ-ลดภาระค่าครองชีพประชาชน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2552 นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้า…มหาชน และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2552 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยการจัดงานในวันแรกนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกรรพล พินธุรักษ์ การค้าภายในจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการภาคการผลิต ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาจำหน่ายปลีกในท้องตลาดทั่วไปร้อยละ 20-40 พร้อมทั้งกิจกรรมบนเวทีการแสดงของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมออกนิทรรศการ ตลอดจนในแต่ละวันจะมีช่วงเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน เช่น การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ถุงละ 99 บาท น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 15 บาท น้ำมันพืชขวดละ 29 บาท และสินค้าอื่นๆ อีกหลากหลายประเภท ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานกว่า 100 ร้านค้า จำนวน 160 คูหา

ด้าน นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมการค้าภายในมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ โดยการรักษาระดับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต รวมทั้งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคายุติธรรมมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัว อย่างไรก็ดีตนมันใจว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.