ประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ธ.ค. 52  ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้กับศูนย์กู้ภัยทางทะเลใน 5 กลุ่ม จังหวัดภาคใต้อันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต  กองกำลังบำรุงเรือกองเรือทัพเรือภาคที่ 3   กองบังคับการตำรวจน้ำภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมิทธิ์  เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2553 จังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณจำนวน 17 ล้านบาท ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภายใต้โครงการศูนย์กู้ภัยทางทะเลกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ตลอดจนจัดซื้อครุภัณฑ์  ประกอบด้วย เรือยนต์ตรวจการณ์สำหรับตรวจการณ์และกู้ภัยชายฝั่ง ขนาด 34 ฟุต และ 25 ฟุต อย่างละ 2 ลำ  เรือยางกู้ภัย ขนาดบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 9 คน จำนวน 3 ลำ ชุดอุปกรณ์ดำน้ำกู้ภัยทางทะเล รถยนต์ตรวจการณ์ พร้อมอุปกรณ์สื่อสารจำนวน 3 คัน และ สถานีไลท์  สถานที่สำหรับรักษาความปลอดภัยทางทะเล ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้จำนวน 2 สถานี โดยจะประจำการที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

อย่างไรก็ตามหลังการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรม เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการกู้ชีพกู้ภัยทางทะเล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้ดียิ่งขึ้น

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x