สภาอบจ.ภูเก็ต อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2553

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประดิษฐ์  แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติเห็นชอบต่อคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่ 2  โดยมีนายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม

นายไพบูลย์  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานราชการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่างๆ หลายโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยโครงการแต่ละโครงการนั้นต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่กรอบการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทาง อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ  มีการพิจารณาเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 และประจำปีงบประมาณ 2552  การพิจารณาญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาน 2551 (กรณีมีหนี้ผูกพัน) การขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ รวมถึงการพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553  ทั้งนี้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่ 2 มีมติเห็นชอบและอนุมัติทุกโครงการ ตามญัตติที่ประชุมได้นำเสนอ

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x