ภูเก็ตติดตามช่วยเหลือปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนเก็จแก้วพัฒนา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและแก้ไขที่อยู่อาศัยของราษฎรชุมชนเก็จแก้วพัฒนา โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายธีระยุทธ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีที่กลุ่มชาวบ้าน ได้ทำสัญญาเช่าซื้อบ้านกับบริษัท ภูเก็ตฮัทวิลล์  (7426) จำกัด ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านเก็จแก้ววิลล่า แต่ประสบปัญหาหยุดการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2535 และปัจจุบัน บริษัทนันทวันเรสซิเด้นท์ จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการพัฒนาโครงการแทน โดยใช้ชื่อโครงการพนาสนธิ์ซิตี้ (เทพอนุสรณ์) โดยประมูลผ่าน บสท. โดยระหว่างการเข้าไปพัฒนามีการร้องเรียนต่อจังหวัด รวมทั้งได้มีการทูลเกล้าฯถวายฎีกา โดย นายชูเกียรติ จตุพิธพรจันทร์  ตัวแทนชุมชนเก็จแก้ววิลล่า  ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากบริษัทพนาสนธิ์  และ นางสาวภูชิษา หวงโภคาภัณฑ์ และพวกทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กรณีไม่สามารถจดทะเบียนโอนบ้านและที่ดินได้

สำหรับกรณีการเกิดข้อพิพาทดังกล่าวทางจังหวัดภูเก็ต ได้มีการหารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเช่าที่ดินของรัฐจำนวน 4 ไร่  พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือจากโครงการพนาสนธิ์ ในฐานะผู้เข้ามาซื้อโครงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเพื่อเห็นแก่ มนุษยธรรม หรือบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระกรณีราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกา

นายธีระยุทธ ยังกล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของกรณีการปิดกั้นทางสัญจร ทางจังหวัดได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการสำรวจหามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด  ทั้งนี้การแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อน จะต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความรอบคอบ ไม่ให้ผลประโยชน์ตกอยู่ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

Share:

Related Post

2 Comments

  • · Edit

    แล้วจะมีปัญหากับคนซื้อบ้านใหม่มั้ย

    Reply
  • · Edit

    มีปัญหาแน่สำหรับผู้ซื้อเพราะว่าเจ้าของเดิมที่ผ่อนเสียเงินไปเป็นแสนยังไม่ได้รับการชดเชย

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.