อบต.เกาะแก้ว นำร่องการพัฒนาบุคลากร อบต.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปิยะ  ภรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสุรวิทย์  ไชยสวัสดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญมีการขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล และขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล และการขอความเห็นชอบประกาศกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑ์  เงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการขอความเห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 ด้วย

โดยนายสรวิทย์  กล่าวถึง การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรว่า มีความจำเป็นเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบล จะถูกกำหนดในตัวชี้วัดด้วย ฉะนั้นทุกท้องถิ่น ต้องเขียนแผนมาเสนอด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ได้มีการเสนอแผนมาแล้ว จึงจะใช้ อบต.เกาะแก้ว นำร่องแห่งแรกของภูเก็ต ในด้านการพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า ในปลายปีนี้หากการหารือเรื่องตำแหน่งที่ว่างของแต่ละท้องถิ่นลงตัว ทางท้องถิ่นก็จะมีการเปิดรอบเพื่อรับบุคลากรให้เพียงพอตามกรอบความต้องการ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.