สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ มรภ. เก็บข้อมูลรอบจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ธ.ค. 52 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมฉลอง 100 ปี สำมะโนประชากรประเทศไทย โดยมี นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  น.ส. รัจนา  เนตรแสงทิพย์  ผู้อำนวยการสำนักสถิติสังคม  นายยุทธชัย  อภิชัยชาญกิจ สถิติจังหวัดภูเก็ต  คณะผู้บริหาร  อาจารย์  นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

น.ส. รัจนา  กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินโครงการสำมะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2553 กับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยใช้นักศึกษาจำนวน 650 คน ปฏิบัติงานภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่รอบจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชน

น.ส. รัจนา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษา เข้าใจและเห็นประโยชน์การทำสำมะโนฯ ในครั้งที่ 11 นี้ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปีสำมะโนประชากรประเทศไทย  จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในช่วง 1-31 กรกฎาคม 2553 เพื่อประโยชน์ในการให้การดูแลจัดหาสาธารณูปโภค สวัสดิการต่าง ๆ มารองรับให้เหมาะสมต่อไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x