โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ธ.ค. 52 ที่บริเวณเทศบาลเมืองกะทู้ นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายประพาส  บุญสุข เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายศิริพัฒ  พัฒกุล นายอำเภอกะทู้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประพาส  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 9-31 ธันวาคม 2552  เนื่องในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา  (9 ธันวาคม) ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ณ จุดเดียว

โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ในการบริการความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิต ผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอันจะเกิดผลดีต่อตนเอง และประเทศชาติต่อไป

สำหรับกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อาทิ คลินิกพืช  คลินิกดิน  คลินิกปศุสัตว์  คลินิกประมง  คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน  คลินิกสหกรณ์  คลินิกกฎหมาย (สปก.) และคลินิกเสริมจากส่วนราชการต่าง ๆ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นิทรรศการของส่วนราชการ และการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x