ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงพื้นที่ ต.สาคู ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน

วันนี้  (23 ธ.ค.52) จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบต.สาคู จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขึ้น ณ บริเวณวัดมงคลวราราม หมู่ที่ 1 บ้านในยาง ต.สาคู อ.ถลาง โดยมีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางอรชุติมา ปาลวัฒน์วิไชย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสุรพงศ์ ปัญญาไวย นายก อบต.สาคู สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.สาคู สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธี

นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และการให้บริการเชิงรุกของภาคราชการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประกอบด้วยการต่อต้านการละเมิดกฎหมาย การสร้างความเข้าใจและการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปกป้องสถาบันด้วยความสงบ สันติ สามัคคีและกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี การจัดหน่วยบริการเคลี่อนที่ อาทิ งานคลินิก เป็นการให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ รับปัญหาข้อเดือดร้อน เช่น คลินิกงานทะเบียนราษฎร คลินิกกฎหมาย คลินิกการเงิน คลินิกการเกษตร งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น การตรวจสุขภาพ การตัดแต่งผม การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และงานสงเคราะห์แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ยากจน เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การแจกจ่ายพันธุ์พืชผักสวนครัว การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  และ อบต.สาคู  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 45 หน่วย

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x