ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สรุปภูเก็ตปรับสูงสุด

เมื่อวันที่  23 ธันวาคม  2552  นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ  แรงงานจังหวัดภูเก็ต  เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด  ครั้งที่ 4 /2552  เพื่อติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  การจ้างแรงงาน ตลอดจนผลกระทบจากการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ในการประชุมในครั้งนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายตรี อัครเดชา) เป็นประธานการประชุม

ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น  ฝ่ายเลขาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ซึ่งหมดวาระ (2 ปี) ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2552  แต่ยังคงสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการค่าจ้างกลาง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงแรงงาน ได้มีระเบียบคณะกรรมการค่าจ้าง ว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด พ.ศ. 2552  ซึ่งได้ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2552  และจะได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ต่อไป

ส่วนวาระที่สำคัญอื่นๆ เป็นวาระเพื่อทราบคือการสรุปภาวะเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์การท่องเที่ยว และสถานการณ์การจ้างงานในช่วงปลายปี 2552 รวมทั้งแนวโน้มปี 2553โดยภาพรวมคาดว่าจะดีขึ้น  สำหรับผลการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2553  คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัด ได้เสนอผลการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองค่าจ้างให้ความเห็นชอบแล้ว

โดยปรับขึ้น 20 จังหวัด ในอัตรา 1 -9 บาท จังหวัดที่ปรับขึ้นสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ต  ส่วนกรุงเทพมหานคร ปรับขึ้น 2 บาท มี 6 จังหวัด ไม่เสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ   ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งกำหนดประชุมนัดสุดท้าย  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552  เวลา 22.00 น. หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ทางคณะกรรมการค่าจ้างจะใช้วิธีโหวตต่อไป  และจะได้นำผลโหวตเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นการประชุม ครม.ครั้งสุดท้ายของปีนี้  นายสุทธิพงศ์ฯ  กล่าว

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x