ภูเก็ตประชุมเพื่อป้องกันการใช้แรงงานหญิงและเด็กอย่างไม่ถูกต้อง

วันนี้ / 23 ธันวาคม 2552  นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก จังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สำหรับสถานการณ์การใช้แรงงานฯ ในช่วงของปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและดูแลให้นายจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเชิงรุก มีสถานประกอบการผ่านการตรวจ 571 แห่ง ลูกจ้าง 16,255 คน มีการรับแบบการจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 62 แห่ง ลูกจ้างเข้าทำงาน 115 คน สำหรับในปีงบประมาณ 2553 ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน 1 รุ่น จำนวน 200 คน การรณรงค์เผยแพร่การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในสถานประกอบการและชุมชน 2,900 คน การอบรมการใช้แรงงานหญิงในสถานประกอบการ 100 คน และการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิสตรีในด้านสตรีสากลอีก 250 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดภูเก็ต ได้มีการทำงานในลักษณะบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการออกตรวจติดตามในสถานประกอบการเป้าหมายต่างๆ  เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมมีการแจ้งเตือนข้อระเบียบกฎหมาย ซึ่งก็ยังไม่พบการละเมิดการใช้แรงงานหญิงและเด็กในขณะนี้แต่อย่างใด

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x