อบต.เกาะแก้ว รับทุนสนับสนุนสร้างอาคารจาก กฟผ.

ตัวแทนจากการไฟฟ้า โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10 สนับสนุนเงินจำนวน  45,000 บาท เพื่อสบทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว โดยมี นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  นางประนอม แก้วปราง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว และนางสาวดรุณี  สัตมัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เป็นตัวแทนรับมอบเงิน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลาประมาณ 14.30 น.  ณ สำนักงานชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.