กรมเจ้าท่าติดตามการดำเนินงานพัฒนาท่าเรือภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 ธ.ค. 52 นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือการติดตามผลการดำเนินงานท่าเรือในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอภิชัย อมรพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายโอฬาร เฮงเจริญ หัวหน้าขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาภูเก็ต นายณัฏฐ์พงษ์ วิมลพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง นายอธิพงษ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ทางกรมเจ้าท่าได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นการเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างบูรณาการ และดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการของท่าเรือที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและจะดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนาท่าเรือ และการขนส่งทางน้ำให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดการเดินทางศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกและท่าเรืออ่าวปอ

ภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กรมธนารักษ์จึงมีแผนที่จะพัฒนาท่าเรือภูเก็ตให้สามารถรองรับการขนส่งผู้ โดยสารได้เต็มรูปแบบตามมาตรฐานสากล ในส่วนของท่าเทียบเรือน้ำลึกนั้นมีการจัดแบ่งพื้นที่บริหารจัดการท่าเรือ ระหว่างท่าเรือขนส่งสินค้าและท่าเรือท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารแยกจากกัน และมีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้โดยสาร ที่เดินทางมายังภูเก็ตผ่านทางเรือ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงมีนโยบายในการกำหนดเขตพื้นที่ท่าเทียบเรือดังกล่าว เป็นพื้นที่ท่าเทียบเรือปลอดจากภาษีอีกด้วย

ในส่วนของท่าเทียบเรืออ่าวปอ ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลป่าคลอก ทางจังหวัดได้มอบอำนาจให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก เป็นผู้บริหาร จัดการท่าเทียบเรืออ่าวปอ เพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเอง ในส่วนของกรมธนารักษ์ผู้ที่ดูแลพื้นที่ได้มอบหมายให้ อบต. ป่าคลอก เป็นผู้ดูแลในส่วนของท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ โดยทาง อบต.ต้องชำระค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์ในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้จากการบริหารจัดการก่อนหักค่าใช้จ่าย  ท่าเทียบเรืออ่าวปอส่วนใหญ่เป็นนั้นเป็นเรื่อท่องเที่ยวประเภทต่างๆ มาเทียบท่ามากกว่าเรือประเภท ประมงหรือหรือขนส่งสินค้า

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x