ภูเก็ตประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความมั่นคงชายฝั่งทะเล

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2553  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการด้านความมั่นคงฯ  ปี 2552  ที่ผ่านมา  รวมถึงการเตรียมดำเนินโครงการด้านความมั่นคงฯ ใน ปี 2553 ที่จะดำเนินการต่อไป โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเลภายในจังหวัดภูเก็ต

นายสมิทธิ์  กล่าวว่าตามที่จังหวัดได้มีการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ภายใต้ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด หัวข้อระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล พิจารณาดำเนินการและบูรณาการจัดทำแผนงาน โครงการด้านความมั่นคงของจังหวัด

สำหรับการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต จะเป็นไปตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคงชายแดนและฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ต ใน 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วยแผนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนการเฝ้าระวังยาเสพติด  แผนการแก้ปัญหากรณีคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง แผนการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ แผนการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าหนีภาษี และแผนการแก้ปัญหาความมั่นคงอันจะเกิดจากสถานการณ์หรือห้วงเวลาต่างๆ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวต่ออีกว่า  การจัดทำแผนด้านความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต เป็นการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือของคน ชุมชน รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายฝั่งทางทะเล และเกาะแก่งต่าง ๆ  ตลอดจนการนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพการทำงาน ของส่วนราชการในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมต่อไป

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x