ผู้ตรวจราชการ ก.มหาดไทย พอใจผลงานป้องกันอุบัติภัยของภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7  เป็นประธานการประชุมประเด็นการตรวจติดตามการบริหารราชการ เขตตรวจราชการที่ 7 เพื่อนิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวรวุฒม์ ราชพิตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7  นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายขจรศักดิ์  กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลมีมติผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7 ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติภัยในสถานบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2553

ทั้งนี้ในส่วนของการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงปีใหม่นี้ถือว่ามีความพร้อม โดยมีการกำหนดแผนให้อาสาสมัครมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อย การรณรงค์ไม่ให้กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ การสำรวจเครื่องไฟจราจรทุกจุด การสำรวจท่าเทียบเรือทุกท่าเทียบเรือ ว่ามีเครื่องชูชีพอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหรือไม่  การเตรียมการด้านการรักษาพยาบาล  การเตรียมสถานจุดตรวจจุดสกัดต้องมีเจ้าหน้าปฏิบัติทำงานอย่างจริงจัง ตลอดจนการผสานงานกับภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาวทางอำเภอทุกอำเภอ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยหนาวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย  กล่าวว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติภัยในสถานบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2553 ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการเปิดบริการของสถานบันเทิงทั้ง 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง  ถลาง และกะทู้ โดยมีการกำหนดให้สถานบริการมีประตูทางเข้าออกที่ไม่เล็กจนเกินไป การเปิด-ปิดสถานบริการ ต้องปิดตามเวลาที่กำหนด  ตลอดจนการจัดโซนพื้นที่ของสถานบันเทิงทั้งหมด

สำหรับการเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติภัยของจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2553 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมประชุมหารือเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด นายสมิทธิ์ กล่าว

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x