5 พฤษภาฯ ปิดการจราจรทางลอดแยกดาราสมุทรเป็นการชั่วคราว

5 พฤษภาฯ ปิดการจราจรทางลอดแยกดาราสมุทรเป็นการชั่วคราว

ด้วยแขวงทางหลวงภูเก็ต มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรทางลอดแยกดาราสมุทรเป็นการชั่วคราว
เพื่อดำเนินการทำความสะอาดผิวจราจรภายในทางลอด
ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.