ด่วน! ภูเก็ตปิดทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต

ด่วน! ภูเก็ตปิดทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต

ทางบกทางเรือยกเว้นช่องทางเดินอากาศ
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 30 มีนาคม -30 เมษายน 2563

จังหวัดภูเก็ตออกประกาศฉบับที่ 11/2563

1.ปิดช่องทางบก ด่านท่าฉัตรไชย
โดยห้ามยานพาหนะทุกชนิดและบุคคลเข้าออก จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ยกเว้น ยานพาหนะสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค
2 .ปิดช่องทางเดิน ทางน้ำระหว่างจังหวัด/ระหประเทศ
โดยห้ามเรือทุกชนิด และบุคคลยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า

ด่วน! ภูเก็ตปิดทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต
ด่วน! ภูเก็ตปิดทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต
ด่วน! ภูเก็ตปิดทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต
ด่วน! ภูเก็ตปิดทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต
ด่วน! ภูเก็ตปิดทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต
ด่วน! ภูเก็ตปิดทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.