ภูเก็ตติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากคลื่นลมแรง

ภูเก็ตติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากคลื่นลมแรง

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.)ได้ติดตามและแจ้งเตือนภัย
ผลกระทบจากพายุโชนร้อน “โพดล” ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทย ระหว่างวันที่29-30 สิงหาคม 2562 นั้น

โดยมีพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากคลื่นลมแรง ในส่วนของภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล เพื่อเป็นการรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) ได้แจ้งขอให้จังหวัดแจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง รวมถึงดินถล่มระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ ผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ระวังการขับขี่ผ่านบริเวณน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลผ่านถนนสำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง นักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมชายทะเลหรือโดยสารทางเรือให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือควรเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ท0624 (บกปภ.ช./ว 23ลงวันที่ 2สิงหาคม 2562 และหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) ได้แจ้งให้จังหวัด ระนองพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขตยกเว้นเขต 11)ให้เตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากสถานการณ์ ดังนี้
1) ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศการพยากรณ์อากาศ และประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอยู่ตลอดเวลา
2) เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนจังหวัด
ตลอด 24ชั่วโมงหากเกิดสถทนการณ์ขึ้นในพื้นที่ให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อรับมอบภารกิจดำเนินการช่วยเหลือโดยทันที ”
3)หากต้องการข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์เพิ่มติมให้สอบถามไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร.0 2399 4114
4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ไปยัง กอปภ.ก. ด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.