ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับกูอลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม

นายประกอบ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณา เรื่องโครงการก่อสร้างถนนเพชรกูด ตำบลป่าตอง อ. กะทู้ ของเทศบาลเมืองป่าตอง โครงการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น โดยทางคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ครบถ้วนต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.